Pensum til andre runde i NIO

I andre runde kan deltakerne velge å skrive programmene sine i C, C++, Python eller Java. Under er de elementene du bør beherske i språket du velger eksemplifisert ved C++. For de av dere som ikke har kjennskap til noen av språkene anbefaler vi C++.

Programmering med C++

Du bør kunne det som gjennomgåes på http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/ i alle kapitlene til og med Arrays. I første kapittel må du sette opp et utviklingsmiljø med en editor og en kompilator. På komme i gang med C++ finner du instruksjoner for hvordan du gjør dette i forskjellige operativssystemer.

C++ STL (Standard Template Library) er en stor fordel å kjenne til. Les http://community.topcoder.com/tc?module=Static&d1=features&d2=082803 som gir en god introduksjon til de viktigste datastrukturene i C++ Standard Template Library.  Så gjenstår det å lese litt om C++ strings. Denne siden gir en god oversikt: http://www.cprogramming.com/tutorial/string.html

Datastrukturer

Algoritmer

Dette betyr ikke at man kan løse alt med disse algoritmene og datastrukturene, men at man ved å forstå og kunne modifisere disse vil ha god sjanse til å finne på og implementere nye algoritmer som vil løse oppgavene i andre runde.

2 thoughts on “Pensum til andre runde i NIO

  1. Pingback: Resultater fra 1. runde 2013 / 2014 | Norsk informatikkolympiade

  2. Pingback: Resultater fra 1. runde i NIO 2014 / 2015 | Norsk informatikkolympiade

Comments are closed.