Resultater fra NIO-finalen 2011 / 2012

Finalen i NIO ble avholdt 24. mars, og resultatene er som følger

PL Navn Skole 1 2 3 4 Sum
1 Håkon Strujik Holmen Frogn VGS 100 60 30 70 260
2 Henrik Hodne Frogn VGS 100 60 40 40 240
3 Nils Barlaug Valler VGS 100 40 40 40 220
4 Edgar Vedvik Sogndal VGS 100 60 20 30 210
5 Arne Lyngstad Sund Ringerike VGS 90 0 70 40 200
6 Tobias Hallingstad Greveskogen VGS 100 20 10 40 170
7 Andreas Sandø Krogen Trondheim Katedralskole 100 60 0 0 160
7 Fredrik Lygre Bergesen Fana Gymnas 100 40 10 10 160
9 Boye Borg Nygård Foss VGS 90 40 0 10 140
9 Simon Borøy-Johnsen Vågsbygd VGS 100 0 0 40 140
11 Espen Meidell Hartvig Nissen VGS 80 30 0 10 120
11 Ilse Visser Mysen VGS 80 0 0 40 120
11 Lars Erik Grambo Elverum VGS 100 10 0 10 120
11 Nikolas Papaioannou Valler VGS 100 20 0 0 120
11 Tellef Møllerup Åmdal Kvadraturen Skolesenter 100 0 20 0 120
11 Vegard Stikbakke Gjøvik VGS 80 0 0 40 120
17 Anders Lien Sunndal VGS 100 0 0 0 100
18 Karl Svantorp Foss VGS 80 10 0 0 90
18 Sivert Hatletveit Molde VGS 80 10 0 0 90
20 Lars Magnus Nyland Molde VGS 80 0 0 0 80
20 Sondre Jensen Vågsbygd VGS 80 0 0 0 80

Vi gratulerer alle deltakerne i finalen med gode resultater!

De fire som går videre til IOI i Italia er Håkon Strujik Holmen, Henrik Hodne, Nils Barlaug og Edgar Vedvik. I tillegg til disse fire inviteres også Arne Lyngstad Sund og Tobias Hallingstad til å delta i BOI i Latvia.

Her er oppgavene fra finalen:

  1. Kvadraturen
  2. Smalabygd
  3. Tregulv
  4. Tilbake til 2D

Zip fil med datasett og løsningsforslag til oppgavene i C++:

  1. Kvadraturen
  2. Smalabygd
  3. Tregulv
  4. Tilbake til 2D

 

Resultater fra innledende runde 2011/2012

De som har kvalifisert seg videre til finalen er:

Pl Navn Skole 1 2 3 4 Sum
1 Nils Barlaug Valler VGS 10 9.75 9.75 10 39.5
2 Håkon Strujik Holmen Frogn VGS 9.5 9.5 9.25 8.5 36.75
3 Arne Lyngstad Sund Ringerike VGS 10 7.5 7.25 8 32.75
4 Andreas Sandø Krogen Trondheim Katedralskole 9.5 9 4.25 8 30.75
5 Øyvind Kjeldstad Grimnes Oslo Handelsgymnasium 10 6.75 6.25 6.5 29.5
6 Edgar Vedvik Sogndal VGS 10 9.25 3 6 28.25
6 Tobias Hallingstad Greveskogen VGS 9.5 9.5 3.75 5.5 28.25
8 Tellef Møllerup Åmdal Kvadraturen Skolesenter 10 8 3 6 27
9 Ilse Visser Mysen VGS 6.5 9 7.5 3 26
10 Sondre Jensen Vågsbygd VGS 10 6.5 4.75 4 25.25
11 Sivert Hatletveit Molde VGS 9.5 7.5 4.25 2 23.25
12 Henrik Hodne Frogn VGS 10 5 0 6 21
13 Simon Borøy-Johnsen Vågsbygd VGS 10 6.75 0 4 20.75
14 Nikolas Papaioannou Valler VGS 9 6.75 3 0 18.75
15 Lars Magnus Nyland Molde VGS 7.5 7.25 3 0 17.75
16 Espen Meidell Hartvig Nissen VGS 9.5 6 1 0.5 17
17 Lars Erik Grambo Elverum VGS 7 6.5 3 0 16.5
17 Vegard Stikbakke Gjøvik VGS 7 5 3 1.5 16.5
19 Fredrik Lygre Bergesen Fana Gymnas 9.5 6 0 0 15.5
20 Anders Lien Sunndal VGS 10 5.25 0 0 15.25
21 Oskar Asplin Oslo Handelsgymnasium 4.5 7 3.5 0 15
22 Boye Borg Nygård Foss VGS 9.5 5 0 0 14.5
22 Karl Svantorp Foss VGS 9.5 5 0 0 14.5

Vi gratulerer disse med et svært godt resultat! Det var flere deltakere enn noensinne tidligere i årets inntaksrunde, så konkurransen om å komme med til finalen har vært svært tøff.

Løsningsforslag til skrått kast med luftmotstand

Oppgaveteksten ligger her.

I denne oppgaven skulle man først simulere et skrått kast (typisk fysikkoppgave) med luftmotstand. Selve simuleringen foregår etter en oppskrift som er gitt i oppgaven, og var relativt enkel koding.

Deloppgave 2 var vanskeligere. Her er luftmotstandskoeffesienten den ukjente. Det kom mange gode løsninger på dette, og jeg vil kort beskrive de vanligste algoritmene:

Lineært søk med konstant steg: 

Dette er den enkleste algoritmen. Man starter med k = 0, kjører simuleringen og lar k øke med en bestemt verdi (som regel 0.0001) så lenge den utregnede lengden er større enn den faktiske lengden. Siden hver simulering er ganske tidkrevende, vil det ta svært lang tid å komme frem til svaret om den faktiske k er høy. Vi må kjøre simuleringen ekte_k / k_steg ganger, og nøyaktigheten er k_steg.

Lineært søk på hver desimalplass:

Dette er en forbedring av forrige algoritme. Vi starter med k = 0, og lar k øke med en ekstremt grov verdi i første steg (mange startet med 0.1 eller 1.0). Om utregnet lengde er mindre enn den faktiske lengden, vet vi at faktisk k er mindre enn k vi brukte i utregningen. Dermed har vi i praksis bestemt en desimal i k. Nå minker vi k_steg med faktor 10, og søker på neste desimalplass. Et søk kan f.eks forløpe slik (faktisk k = 0.0213):

k k_steg Utregnet lengde > faktisk lengde?
1.0 1.0 Nei
0.1 0.1 Nei
0.01 0.01 Ja
0.02 0.01 Ja
0.03 0.01 Nei
0.021 0.001 Ja
0.022 0.001 Nei
0.0211 0.0001 Ja
0.0212 0.0001 Ja
0.0213 0.0001 Lik

Denne algoritmen finner svaret relativt fort. Antallet ganger simuleringen kjøres er i verste fall 9 ganger antallet desimalplasser nøyaktighet vi ønsker i svaret. Men vi kan gjøre løsningen enda bedre.

Binærsøk

I praksis er det som foregår for hvert siffer i den forrige algoritmen litt som følgende gjettelek: En venn sier han tenker på et siffer (0 – 9) og du skal gjette dette. For hver gang du gjetter får du vite om du gjettet for høyt eller for lavt. I stedet for å prøve 1, så 2 osv. bør vi prøve på midten med en gang. Prøver vi 5 først, får vi uansett svar utelukket ganske mange muligheter.

Men det er ingen grunn til å begrense oss til en slik gjettelek for hvert siffer. I stedet tar vi hele intervallet k kan ligge i, deler det i to og prøver denne verdien av k. Hver gang halverer vi søkeområdet. Denne algoritmen trenger ca. lg2 (10^N) kjøringer av simuleringen for å finne k med N desimalers nøyaktighet. Dette blir ca. 3.32 simuleringer per desimal.

En liten detalj gjennstår. Det er nemlig ikke slik at vi vet intervallet k ligger i til å begynne med. k kan godt være større enn 1.0. Vi kan raskt finne en øvre grense for k ved å hele tiden doble den k-verdien vi prøver: k = 1.0, 2.0, 4.0 osv.

Løsningsforslag i C++ som benytter denne metoden ligger her.