Andre konkurranser

I tillegg til NIO og IOI sine konkurranser, finnes det veldig mange andre programmeringskonkurranser man kan delta i. Vi lister noen av de som arrangerer konkurranser under og vil samtidig holde dere informert om kommende konkurranser på forsiden. Felles for utvalget av de andre konkurransene under er at de holder høyt nivå, ikke i form av at alle problemene er vanskelige, men ved å gi morsomme og interessante problemer.

Topcoder

Topcoder er et amerikansk firma som arrangerer en mengde forskjellige konkurranser innenfor alt fra algoritmer til design.

Google code jam

Googles årlige programmeringskonkurranse med deltakere fra hele verden.

NM i Programmering

NCPC (NM i Programmering) er en årlig programmeringskonkurranse for skandinaviske universitet og høyskolestudenter. Men de letteste oppgavene vil være fin trening for NIO.

IDI Open

IDI Open er en programmeringskonkurranse lignende NCPC som arrangeres av NTNU. I motsetning til NCPC som arrangeres på høsten, blir IDI Open arrangert hver vår.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>